Programowanie Sieciowe

Programowanie sieciowe, wykorzystanie protokołów sieciowych i webowych API popularnych serwisów

Ember.js + Python w backendzie

Programowanie sieciowe

SaaS - Software as a Service :: API oprogramowania webowego

Protokoły sieciowe

Usługi sieciowe

 • Eksperymenty z Beaconami Bluetooth w Pythonie - Co to są iBeacony i jak można z nich korzystać? Jak wykrywać i konfigurować adaptery Bluetooth do wykrywania lub działania jako Beacony?
 • Thrift - framework usług siecowych - Thrift pozwala tworzyć skalowalne i obsługujące wiele języków programistycznych usługi sieciowe na bazie RPC z wykorzystaniem złożonych struktur danych
 • Sieciowy framework zadań Gearman w Pythonowych aplikacjach - Opis i wykorzystanie Gearmana - frameworka aplikacyjnego do zdalnego rozproszonego wykonywania zadań w różnych językach programistycznych
 • pyClamAV - Obsługa skaneru antywirusowego clamav w Pythonie za pomocą modułu pyClamAV. Artykuł opisuje jak skanować podane pliki lub zawartość przechowywaną w zmiennej
 • Obsługa usług Google za pomocą xgoogle - Moduł xgoogle umożliwia wyszukiwanie dla podanej frazy, w tym także wyszukiwanie linków płatnych. Obsługuje także Google Sets i Google Translator.
 • pyGoogle - Opis modułu pyGoogle umożliwiającego wyszukiwanie w google z poziomu kodu Pythona. Moduł wykorzystuje obecnie przestarzałe i niedostępne dla nowych aplikacji API oparte o SOAP
 • Obsługa repozytoriów SVN za pomocą pySVN - Instalacja modułu pySVN do obsługi repozytoriów kontroli wersji SVN z poziomu Pythona. Artykuł opisuje sposób instalacji, oraz proste przykłady jego wykorzystania
 • PyBonjour - Pythonowe API na usługę Bonjour do wykrywania urządzeń w sieci i usług jakie oferują.
 • Dostęp do kont GMail z poziomu Pythona - Przegląd rozwiązań umożliwiających dostęp do skrzynki pocztowej GMail
 • Blip i Twitter w Pythonie - Dostęp do API serwisów mikroblogowania Blip i Twitter z poziomu Pythona
 • Zastosowanie protokołu OAuth w aplikacjach Django/Python - Opis protokołu OAuth, dostępnych bibliotek oraz przykładowej aplikacji Django django-twitterauth umożliwiającej obsługę Twittera poprzez ten protokół.
 • Obsługa Gadu Gadu i Jabbera w Pythonie - Obsługa protokołu GG i Jabbera/GTalk za pomocą pygglib i xmpp
 • GeoIP - Geolokalizacja adresów IP za pomocą modułu GeoIP i bazy danych adresów IP maxmind. Za pomocą tego modułu można w prosty sposób dodać funkcjonalność geolokalizacji do aplikacji webowych
 • Geokodowanie adresów za pomocą geopy - Poręczny moduł do zamiany adresów na współrzędne geograficzne

HTTP i API RESTowe

 • Silniki wyszukiwania Solr i Elasticsearch - Porównanie i szybkie wprowadzenie w silniki wyszukiwania pełnotekstowego Solr i Elasticsearch
 • Przegląd API serwisów multimedialnych - Opis API Vimeo, YouTube, Slideshare i Scribd i ich obsługa w Pythonie
 • Wyszukiwanie i agregacja projektów z github, bitbucket czy Google code - Za pomocą prostych skryptów Pythona możemy wyszukiwać i agregować otwartoźródłowe projekty hostowane na serwisach takich jak Bitbucket, Github, czy Google Code
 • Guardian OpenPlatform - Dostęp do artykułów i materiałów gazety The Guardian poprzez otwarte RESTowe API
 • mod_wsgi - Hosting aplikacji napisanych za pomocą Pythonowych frameworków ww obsługujących standard WSGI z wykorzystaniem serwera Apache i modułu mod_wsgi
 • wordpresslib - Opis biblioteki wordpresslib do operowania na danych zapisanych w bazie przez skrypt bloga Wordpress. Biblioteka ta umożliwia pobierania i modyfikowanie danych - wpisów, komentarzy itp.
 • Pogoda w Pythonie - Pobieramy prognozy pogody Yahoo i Google z poziomu Pythona za pomocą biblioteki python-weather-api.
 • W poszykiwaniu idealnego RESTowego API - Jak więc powinno wyglądać dobre API? Jakie narzędzia będą najlepsze? Czym należy się kierować tworząc takie API? Spróbujmy zagłębić się w ten temat.

Tworzenie stron www

 • Django - Django to dojrzały framework służący do tworzenia aplikacji internetowych. Kluczowe zalety to świetna dokumentacja, automatycznie tworzony kompletny panel admina jak i sprawdzony podział kodu pomiędzy modele, formularze, widoki i szablony.
 • Pylons - Framework Pylons do tworzenia aplikacji internetowych
 • Tornado - framework z obsługą nieblokujących się połączeń - Opis frameworka Tornado obsługującego asynchroniczne nieblokujące się połączenia HTTP
 • web.py - Web.py to prosty framework do tworzenia niezbyt skomplikowanych aplikacji internetowych. Nie jest zbyt rozbudowany, lecz świetnie nadaje się na proste strony, jak i RESTowe API oparte o żądania HTTP
 • CherryPy - Kurs i wprowadzenie do mini-frameworka, serwera HTTP CherryPy umożliwiającego tworzenie i hostowanie stron internetowych napisanych w Pythonie
 • Benchmark Pylons pod różnymi serwerami - Benchmark serwerów Cherokee i Nginx z wykorzystaniem protokołów SCGI i FastCGI mierzący czas odpowiedzi na żądania przy określonej puli nadchodzących żądań na sekundę
 • Test Lighttpd i Cherokee z Pylons/SCGI - Porównanie wydajności serwerów Lighttpd i Cheerokee poprzez porównanie czasów obsługi żądań HTTP dla plików statycznych i aplikacji dynamicznych mierzonych za pomocą httperf

Plone i Zope

 • Wprowadzenie do Plone - Podstawowe informacje, oraz lokalna instalacja Plone/Zope
 • Treść w Plone3 - Przegląd dostępnych w Plone typów treści takich jak kolekcje, zdarzenia, pliki, foldery, grafiki, linki i wiadomości. Każdy typ treści ma oddzielny interfejs do jego edycji i wyświetlania
 • Instalacja nowych skórek w Plone - Prosty przewodnik opisujący instalację nowych skórek za pomocą buildout

Bazy Danych

 • SQLAlchemy - Wprowadzenie do pythonowego ORMa baz danych SQLAlchemy obsługującego wszystkie popularne relacyjne bazy danych (Postgresql, SQLite, MySQL, Oracle, Firebird czy MS-SQL)
 • Mapowanie w SQLAlchemy - Mapowanie obiektów SQLAlchemy na tabele w bazie danych i ich wykorzystanie w skryptach Pythona. Dzięki mapowaniu tabel na obiekty możemy operować na danych w bazie danych bez wykorzystania języka SQL
 • Elixir - łatwy sposób na SQLAlchemy - Opis nakładki Elixir na ORM SQLAlchemy ułatwiającej korzystanie z funkcji mappera obiektów na tabele w bazie danych i operowaniu na nich poprzez te obiekty.
 • Obsługa bazy dokumentów CouchDB w Pythonie - Opis bezschematowej i nierelacyjnej bazy danych dokumentów CouchDB w Pythonie i innych językach. Opis pakietu couchdb-python.
 • MongoDB - wydajna nierelacyjna baza danych - Opis nierelacyjnej bazy danych MongoDB i jej zastosowań
 • Zarządzanie danymi w bazie MongoDB - Opis interfejsu do zarządzania danymi w nierelacyjnej i wysoce skalowalnej bazie MongoDB
 • Gadfly - Opis prostej relacyjnej bazy danych napisanej w pythonie
 • Kinterbasdb - Opis modułu Kinterbasdb służącego do obsługi baz firebird/interbase w Pythonie. Za jego pomocą można połączyć się z serwerem bazy danych i wykonywać zapytania SQL
 • Tokyo Cabinet - biblioteka baz danych klucz-wartość - Opis bibliotek Tokyo Cabinet, Tyrant i Dystopia oferujących zbiór narzędzi do bardzo wydajnej obsługi baz danych działających na zasadzie klucz-wartość
 • Silniki wyszukiwania Solr i Elasticsearch - Porównanie i szybkie wprowadzenie w silniki wyszukiwania pełnotekstowego Solr i Elasticsearch

Kategorie

Strony