PyQt

PyQt to pełne API dla wieloplatformowej biblioteki Qt. Moduł PyQt umożliwia tworzenie funkcjonalnych aplikacji desktopowych dla systemów MS Windows, Mac OS czy Linux/Unix szybko i przyjemnie.

PyQt to pełne API dla wieloplatformowej biblioteki Qt. Moduł PyQt umożliwia tworzenie funkcjonalnych aplikacji desktopowych dla systemów MS Windows, Mac OS czy Linux/Unix szybko i przyjemnie. PyQt4 zapewnia także m.in. obsługę multimediów (grafika, video, openGL), DBUSa, czy też zintegrowany silnik www - webkit. PyQt jak i Qt jest darmowe dla aplikacji open source (GPL i inne otwarte licencje), a dla aplikacji komercyjnych należy zakupić komercyjne wydania tych bibliotek.

[rk:latest count="5" book="pyqt"]

PyQt4

By nauczyć się programowania z wykorzystaniem PyQt4 przerób prezentowane poniżej artykuły po kolei. W razie problemów i pytań - pisz śmiało na forum.
 • Wprowadzenie do PyQt4 - Podstawowe elementy i zasady działania biblioteki PyQt4, wymagania i instalacja biblioteki
 • PyQT4 i QTDesigner - Wprowadzenie - Tworzymy krok po kroku prostą aplikację z graficznych interfejsem (GUI) w PyQt4 z wykorzystanie aplikacji QtDesigner.
 • Prosty edytor tekstowy w PyQT4 - Tworzymy prosty edytor tekstowy w PyQt4, który nauczy podstaw tworzenia aplikacji z graficznych interfejsem użytkownika (GUI) za pomocą tej biblioteki
 • Rozbudowa tekstowego edytora w PyQT4 - Dodajemy obsługę zapisu i kontroli zmian w pliku tekstowym umożliwiając zapisanie niezapisanych zmian przy próbie np. zamknięcia aplikacji.
 • Qyolk I - widżety list w PyQT4 - Tworzymy aplikację graficzną w PyQt4 z wykorzystaniem biblioteki Yolk do zarządzania pakietami Pythona zainstalowanymi z serwisu pypi (egg)
 • QYolk II - Kontenery - Dodajemy obsługę zakładek w aplikacji listujących określoną grupę zainstalowanych pakietów z serwisu pypi (wszystkie, nieaktywne, aktywne)
 • Rozbudowa edytora II - Wykorzystanie QFileSystemWatcher do monitorowania stanu otwartego pliku tekstowego i reagowanie na jego modyfikacje zapisane przez inne, zewnętrzne aplikacje
 • QYolk III - Pakiety do aktualizacji - Rozbudowujemy aplikację o listing pakietów Pythona oznaczonych do aktualizacji. W tym celu wykorzystamy biblioteki aplikacji Yolk pobierającej dane z serwisu pypi
 • Tworzenie interfejsów graficznych w QtDesigner dla aplikacji PyQt4 - Przewodnik przedstawiający możliwości, proces tworzenia i wykańczania interfejsu użytkownika w graficznym edytorze QtDesigner
PySide

 • Instalacja PySide - Instalacja i kompilacja modułu PySide udostępniającego API biblioteki Qt4 w Pythonie na licencji LGPL. Moduł ten jest konkurencyjny w stosunku do PyQt4, lecz nie osiągnął jeszcze pełnej stabilności

Camelot

Projekty Biblioteki

 • PyDingo - PyDingo to wielofunkcyjna aplikacja napisana w PyQt. Obecnie we wstępnej fazie rozwojowej.

PyQt3

 • Wprowadzenie do PyQt3 - Opis podstaw biblioteki PyQt4 udostępniającej API biblioteki Qt3 w Pythonie, opis mechanizmu sygnałów i slotów oraz tworzenia interfejsów GUI
 • PyQT bez QTDesignera - Opis podstawowych modułów i komponentów biblioteki PyQt3 zawierający proste klasy uruchamiające aplikacji z programowo stworzonym interfejsem graficznym
 • Prosty edytor tekstowy - Tworzymy prosty edytor tekstowy w PyQt3 z wykorzystaniem QtDesigera i zestawu podstawowych widgetów - QFileDialog, QMessageBox, czy QPushButton
 • Wiele okien w aplikacji - Obsługa wielu okien w jednej aplikacji PyQt3. Artykuł na prostym przykładzie pokazuje jak wykorzystać dwa i więcej interfejsów UI w jednej aplikacji
 • Widżet wyboru plików i katalogów QFileDialog w PyQt3 - Opis widżetu QFileDialog umożliwiającego wybór plików i katalogów za pomocą kompletnego okna wyboru.

Kategorie

Strony