Pylons

Framework Pylons do tworzenia aplikacji internetowych

Pylons to potężny framework do tworzenia dynamicznych serwisów internetowych. W odróżnieniu od Django nie koncentruje się na typowych aplikacjach CMS lecz stawia na elastyczność i łatwość tworzenia kodu. Wiele jego komponentów może zostać zmieniona lub dopasowana - wszystko wg. naszych potrzeb. Przykładem wykorzystania Pylons jest poradnikzdrowie.pl gdzie RedDot połączony jest z Pylons.

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Pylons - Opis frameworka www Pylons, jego zalet i wad.
 • Pierwsze kroki z Pylons - Wprowadzenie do frameworka aplikacji webowych Pylons. Artykuł opisuje instalację, tworzenie projektów, uruchamianie serwera deweloperskiego oraz prostą aplikację

Bazy Danych

 • SQLAlchemy - Wprowadzenie do pythonowego ORMa baz danych SQLAlchemy obsługującego wszystkie popularne relacyjne bazy danych (Postgresql, SQLite, MySQL, Oracle, Firebird czy MS-SQL)
 • Mapowanie w SQLAlchemy - Mapowanie obiektów SQLAlchemy na tabele w bazie danych i ich wykorzystanie w skryptach Pythona. Dzięki mapowaniu tabel na obiekty możemy operować na danych w bazie danych bez wykorzystania języka SQL
 • SQLAlchemy i Pylons - Opis wykorzystania ORMa SQLAlchemy w aplikacjach napisanych we frameworku Pylons do obsługi baz danych. Artykuł opisuje konfigurację SQLAlchemy potrzebną do wielowątkowego działania

Systemy Szablonów

 • Szablony Mako w Pylons - Przewodnik opisujący jak dodać obsługę szablonów Mako w aplikacjach tworzonych we frameworku Pylons. Artykuł opisuje instalację mako i konfigurację tego systemu szablonów w Pylons.
 • Składnia szablonów mako - Artykuł opisuje podstawowe elementy składni systemu szablonów mako stosowanego we frameworku Pylons.
 • Dziedziczenie szablonów - Opis mechanizmów dziedziczenia szablonów w Mako - wypełniania zawartością szablonów bazowych przez szablony je dziedziczące
 • Myghty - Opis wysokowydajnego i niezależnego systemu szablonów Myghty umożliwiającego ich bezpośrednie hostowanie. Jest to niezależny system szablonów i stron z logiką napisaną w Pythonie

Przykładowe Aplikacje i Kod

Konfiguracja Serwerów

 • Pylons pod serwerem nginx - Konfiguracja serwera nginx dla frameworka Pylons umożliwiająca produkcyjne hostowanie aplikacji Pylonsowych za pomocą tego serwera
 • Pylons pod serwerem cherokee - Konfiguracja serwera cherokee dla frameworka pylons.
 • Benchmark Pylons pod różnymi serwerami - Benchmark serwerów Cherokee i Nginx z wykorzystaniem protokołów SCGI i FastCGI mierzący czas odpowiedzi na żądania przy określonej puli nadchodzących żądań na sekundę
 • Test Lighttpd i Cherokee z Pylons/SCGI - Porównanie wydajności serwerów Lighttpd i Cheerokee poprzez porównanie czasów obsługi żądań HTTP dla plików statycznych i aplikacji dynamicznych mierzonych za pomocą httperf

Odnośniki

Strona Projektu
Lista Dyskusyjna

Kategorie

Strony