Hosting Django

Przegląd rozwiązań do hostingu projektów Django w warunkach produkcyjnych z wykorzystaniem serwera Apache i mod_python/mod_wsgi/mod_fcgid, czy Nginx lub Lighttpd i FastCGI

Django jak i Pylons posiadają własne serwery deweloperskie, lecz nie służą one do serwowania aplikacji w warunkach produkcyjnych. Domyślnym i zalecanym sposobem serwowania aplikacji Django w warunkach produkcyjnych jest serwer Apache z mod_wsgi. Oto lista możliwych sposobów hostowania:
  • Apache i mod_wsgi - zalecany i powszechnie stosowany
  • Apache i mod_fcgid
  • Lighttpd, nginx poprzez FastCGI - również stosowane, ale mniej popularne
  • Cherokee i SCGI
  • Apache i mod_python - mod_python nie jest już rozwijany i nie należy z niego korzystać

Wymagania hostingu

  • Serwer HTTP z odpowniednim modułem
  • Shell (bardzo przydatny)
  • Python wraz dodatkowymi modułami i frameworkiem
Aplikacje napisane we frameworkach pythononowych wymagają bardziej specyficznego hostingu niż skrypty PHP. W przypadku mod_pythona i apache musimy odpowiednio skonfigurować serwer i restartować go po każdej zmianie kodu aplikacji. Dostęp do shella bardzo się przydaje do wstępnej konfiguracji, debugowania i zarządzania aplikacją. Brak niektórych dodatkowych modułów pythona można obejść instalując je w swoim katalogu i dodając je do PYTHONPATH. Wyczerpujący opis sposób serwowania Django opisano na djangobook.com.
blog comments powered by Disqus

Kategorie

Strony