Tworzenie gier w Pythonie

Przegląd bibliotek i narzędzi umożliwiających tworzenie gier i animacji z wykorzystaniem Pythona.

pyGame

pyGame to zbiór modułów pythona nastawiony na tworzenie gier internetowych z wykorzystaniem bibliotek SDL. pyGame działa na wielu systemach operacyjnych i wielu architekturach.
Strona pyGame
  • Podstawy PyGame - Tworzenie gier w Pythonie z wykorzystaniem biblioteki PyGame

Modowanie silnika Infinity - Baldurs Gate i Icewind Dale

Kategorie

Strony